Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

         W dniu 10 lutego 2023 r.  odbyły się Powiatowo-Dekanalne obchody Światowego Dnia Chorego, obchodzone corocznie na świecie  11 lutego – w dzień objawienia Matki Bożej w Lourdes.  Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Światowy Dzień Chorego jest to dzień, w którym mamy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych, osamotnionych, tych, których mamy bardzo blisko siebie i tych, których nie znamy.         

           W tym roku tematem Światowego Dnia Chorego są słowa Jezusa „Miej o nim staranie” Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia.

           Tegoroczne obchody rozpoczęły się mszą świętą, celebrowaną przez ks. Biskupa Mariana Rojka, podczas której nastąpił Sakrament Namaszczenia Chorych. Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Miejskim Domu Kultury  im Sas Bandrowskiego w  Lubaczowie, podczas której glos zabrali  zaproszeni goście m.in.: ks. Biskup Marian Rojek, Pani Teresa Pamuła - Poseł na Sejm  RP, Pan Kazimierz Rymarowicz - Radny Powiatu  Lubaczowskiego i w imieniu organizatorów Pani Beata Zadworna - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.  Po przemówieniach odbyły się występy artystyczne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach, podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaczowie, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na poczęstunek. 

           Uroczystości odbyły się pod patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego Zenona Swatka oraz ks. Dziekana Dekanatu Lubaczowskiego Andrzeja Stopyry. Od strony organizacyjnej  obchody wspierali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie, pracownicy i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury im. Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.

       Sponsorami uroczystości byli m. in.:

 • Pan Michał Wołoszyn EuroSłuch Plus Med w Lubaczowie,
 • Pan Robert Polak Zakład Remontowo Budowlany w Lubaczowie,
 • Państwo Elżbieta i Lesław Klimczak Piekarnia „Gutek-Lutek”,
 • Pan Waldemar Bogusz Domex - Technika Grzewcza,
 • Pan Mariusz Zaborniak Prezes Miejskiej Spółdzielni Samopomoc Chłopskaw Lubaczowie,
 • Pan Andrzej Kindrat Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Sas Bandrowskiego w Lubaczowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach,
 • Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Zadworny,
 • Firma DecoMar Anna Hass, 
 • Klima  Tech Serwis Leszek Zukowicz,
 • Pan Arkadiusz Markiewicz

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

 

26095