Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

CytoMammobus - bezpłatne badania profilaktyczne

Fundacja SOS Życie pragnie zapewnić mieszkankom Miasta i Gminy Lubaczów dostęp do bezpłatnych kompleksowych badań mammograficznych i cytologicznych w mobilnej przychodni –CytoMammobus. Mammografia i cytologia, te badania są bezpłatne dla kobiet objętych pr

Ogłoszenie Opieka wytchnieniowa 2024

    Powiat Lubaczowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zgodnie z umową nr S-V.9542.2.3254-2/2024/OW/PDZ z dnia 06.03.2024r. w sprawie realizacji zadania w ramach r

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2024

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2024 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zachęca do ubiegania się w roku 2024 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach programu – „Aktywny samorząd”. Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitac

Powiatowo-Dekanalne obchody Światowego Dnia Chorego

      W dniu 12 lutego 2024 r.  odbyły się Powiatowo-Dekanalne obchody ,,Światowego Dnia Chorego”, obchodzone corocznie na świecie  11 lutego – w dzień objawienia Matki Bożej w Lourdes.  Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Chore

Projekt pn. „Krok w przyszłość”

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego p

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o tę decyzję należy skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Powiat Lubaczowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niep

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024    Uprzejmie  Informujemy, iż w dniu 30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w r

Program "Aktywny samorząd" - MODUŁ II

System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II będzie przyjmowane wyłącznie w wersji

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

   Uprzejmie informujemy, że  rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.   Główn

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 26 maja 2023 r. pracownicy działu pieczy zastępczej PCPR Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim oraz rodzice zastępczy wraz ze swoimi podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Rodzicielstwa  Zastępczego. W

32698