Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Instytucje udzielające wsparcia ofiarom przemocy domowej na terenie powiatu lubaczowskiego

Treść

Jednostki Policji:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14,
  37-600 Lubaczów, tel. 47824 23 10;
 2. Komisariat w Oleszycach,
  ul. Spokojna 2, 37- 630 Oleszyce, tel. 47 824 2 521;
 3. Posterunek Policji w Cieszanowie,
  ul. Kościuszki 1, 37-611 Cieszanów, tel.47 824 2 540;
 4. Posterunek Policji w Horyńcu-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 1, 37-620 Horyniec-Zdrój,  tel. 47 824 25 30;
 5. Rewir Dzielnicowych w Starym Dzikowie,
  ul. Kościuszki 47, 37-632 Stary Dzików, tel. 48 166 328 375;
 6. Rewir Dzielnicowych w Wielkich Oczach,
  ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, tel. 16 631 01 07.

Ośrodki Pomocy Społecznej:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
  ul. Wyszyńskiego 4, 37 -600 Lubaczów, tel. 669 804 700;
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
  ul. Unii Lubelskiej 8a, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 23 47;
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu,
  ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 32;
 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie,
  ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, tel. 16 631 10 38;
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach,
  ul. Mickiewicza 12, 37-630 Oleszyce tel. 16 631 51 32;
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie,
  ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 632 19 45;
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju,
  ul. Sobieskiego 2 B, 37-620 Horyniec Zdrój, tel. 16 631 32 09;
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach,
  ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, tel. 16 631 01 92.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie,
ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów, tel. 732 20 87

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubaczowie,
ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów, tel. 732 20 87

Sąd Rejonowy w Lubaczowie,
ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 50 64

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie,
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel.16 632 19 75

Zakłady Opieki Zdrowotnej:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
  ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów;
 2. Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie,
  ul. Kopernika 14, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 94 50;
 3. Przychodnia Rejonowa w Lubaczowie,
  ul. Kopernika 1, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 35 12;
 4. Przychodnia Rejonowa w Oleszycach,
  ul. Rynek 21, 37- 630 Oleszyce, tel. 16 631 50 14;
 5. Przychodnia Rejonowa w Cieszanowie,
  ul. Rynek 27, 37-611 Cieszanów, tel. 16 631 10 67;
 6. Punkt Zdrowia w Opace,
  Opaka 51, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 21 74;
 7. Gminny Ośrodek Zdrowia w Starym Dzikowie,
  ul. Kościuszki 77, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631 80 13;
 8. Gminny Ośrodek Zdrowia w Horyńcu - Zdroju,
  ul. Sobieskiego 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, tel. 16 631 31 34; 
 9. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkich Oczach,
  ul. Leśna 5, 37-627 Wielkie Oczy, tel. 16 631 01 24;
 10. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łukawcu,
  37-626 Łukawiec 426, tel. 16 631 01 24;
 11. Punkt Zdrowia w Krowicy Samej,
  37-625 Krowica Sama 116/2, tel.16 632 61 61;
 12. Wiejski Ośrodek Zdrowiaw Rudzie Różanieckiej,
  37-613 Ruda Różaniecka 52, tel. 16 631 96 01;
 13. Punkt Zdrowia w Płazowie,
  ul. Mickiewicza 24, 37-614 Płazów, tel. 16 631 94 11;
 14. Punkt Zdrowia w Narolu,
  ul. Bohaterów 19 Września 1939 nr 16, 37- 610 Narol, tel. 16 631 70 82;
 15. Centrum Medyczne Kormed sp. z o.o. sp. k. w Lubaczowie,
  ul. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 03 10;
 16. NZOZ Lumed sp. z o.o., w Lubaczowie,
  ul Kościuszki 16, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 50 00;
 17. NZOZ Przychodnia Zdrowia w Narolu,
  ul. Rynek 3, 37-610 Narol, tel.16 631 70 13;
 18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baszni Dolnej,
  ul. Szkolna 13, 37-621 Basznia Dolna, tel. 16 632 71 21.

 

 

 

35844