Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Treść

        Program ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 r. jest kontynuacją Programów ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 Program dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego Solidarnościowego.

       Głównym celem programu jest: Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program ,, Opieka wytchnieniowa"-edycja 2021

35841