Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Treść

Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Lubaczowskim sprawowana jest w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, czyli Domu Dziecka w Nowej Grobli. Placówka ta ma za zadanie zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić jego niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Placówka realizuje również plan pomocy dziecku, umożliwiający mu kontakt z rodzicami oraz innymi bliskimi osobami, chyba, że sąd postanowi inaczej. Głównym celem działań placówki jest powrót dziecka do rodziny biologicznej.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia. Dom Dziecka w Nowej Grobli przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, a także osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Parter placówki jest zamieszkany przez młodzież klas starszych, natomiast góra należy do młodszych dzieci. W wydzielonej części obiektu działa oddział przedszkolny oraz szkoła podstawowa zapewniająca dzieciom naukę na poziomie klas I-III, pozostali wychowankowie dojeżdżają do pobliskich szkół, bądź mieszkają w internacie. Dom Dziecka w Nowej Grobli dysponuje salą rekreacyjno-wypoczynkową, gdzie wychowankowie spędzają czynnie czas wolny. Placówka posiada także plac zabaw dla najmłodszych dzieci, jak również profesjonalne, ogrodzone i oświetlone boisko do piłki nożnej oraz drugie, wielofunkcyjne, do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. W Domu Dziecka w Nowej Grobli obecnie może przebywać w tym samym czasie 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

35843