Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Treść

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest  organem  opiniodawczo-doradczym.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych

35841