Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika

Treść

         O dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika mogą ubiegać się osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho-niedowidzące, które posiadają orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,  jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

       Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej  z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Uchwała

Zasady dofinansowania usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

 

 

 

35843