Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Treść

        O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji   i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
  • podmioty mające siedzibę i działające na terenie powiatu lubaczowskiego;
  • nie mają zaległości wobec Funduszu i nie były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyny leżącej po stronie tego podmiotu.

Uchwała

Zasady dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

 

35843