Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Treść

       O dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ta likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, z tym, że:

 1)  na likwidację barier architektonicznych:

osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności  osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), jeżeli są właścicielami nieruchomości lub    użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub    budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

     2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych:

osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi   z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty i/lub zaświadczeniem innego specjalisty – psychologa, pedagoga, logopedy.

Zasady dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Karta oceny wniosku likwidacji barier architektonicznych

Karta ocen wniosku likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

35843