Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Treść

Likwidacja barier architektonicznych (2024 r.):

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zgoda właściciela

Klauzula

Oświadczenie o miejscu zamieszkania Wnioskodawcy

Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gosp. domowym

Likwidacja barier w komunikowaniu się (2024 r.):

Wniosek

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gosp. domowym

Klauzula

Likwidacja barier technicznych (2024 r.):

Wniosek

Zaświadczenie lekraskie o stanie zdrowia

Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gosp. domowym

Klauzula

 

35843