Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wnioski do Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu

Treść

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (powyżej 16 r.ż.)

Zaświadczenie lekarskie - dorośli ( powyżej 16 r.ż.)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.)

Zaświadczenie lekarskie - dziecko ( do 16 r.ż.)

Wniosek o wydaje legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Legitymacja i karta parkingowa

Powiatowy Zespół wydaje:

  • Legitymację o niepełnosprawności(osobie poniżej 16 roku życia) i stopniu niepełnosprawności (osobie powyżej 16 roku życia) na podstawie ważnych orzeczeń.

W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie.

Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych).

  • Kartę parkingową

W celu wydania karty parkingowej osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie wraz z opłatą, która wynosi 21  zł opłaty ewidencyjnej.

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A.

61 1500 1634 1216 3005 4710 0000

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.

35843