Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Treść

Aktualne (2023 r.) druki wniosków należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

b. Zadanie 2 i Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:


c. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a. Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:


b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:


c. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:


3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.


d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.


e. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:


4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:


MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

35841