Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

      Uprzejmie informujemy, że  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” im. św. Józefa w Oleszycach we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w okresie od 22.07.2024 r. do 30.09.2024 r.  realizuje projekt pn.:

,,Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2024”

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko sędziszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i krośniejskiego do usług turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz ich integracja.

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie:

  1. wyjazdu integracyjnego do Skansenu w Kolbuszowej w dniu 25.07.2024 r. W wycieczce planowany jest udział 75 osób, w tym: 55 osób z niepełnosprawnościami - uczestników WTZ i 20 opiekunów;
  2. ,,Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych" w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „Dębowy Dwór" w Rudzie Różanieckiej dla 300 osób (dorosłych oraz dzieci), w tym: 250 osób z niepełnosprawnościami z pięciu powiatów: lubaczowskiego, ropczycko sędziszowskiego, przemyskiego, leżajskiego  i krośniejskiego oraz ich opiekunowie i zaproszeni goście. 

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków PFRON, będące w dyspozycji Samorządu Województwa  Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 

  

 

35843