Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

      W dniu 12 lutego 2024 r.  odbyły się Powiatowo-Dekanalne obchody ,,Światowego Dnia Chorego”, obchodzone corocznie na świecie  11 lutego – w dzień objawienia Matki Bożej w Lourdes.  Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Światowy Dzień Chorego to dzień, w którym mamy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących, chorych, osamotnionych, tych, których mamy bardzo blisko siebie i tych, których nie znamy. 

     Tegoroczny ,,Światowy Dzień Chorego” obchodzony był  pod hasłem: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”. Chodzi
o podkreślenie empatii i wsparcia, jakie każdy powinien okazywać chorym. Bardzo ważna jest również specjalistyczna opieka zdrowotna oraz profilaktyka.

     Uroczystości ,,Światowego Dnia Chorego” rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą św. odprawioną przez biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego w Konkatedrze pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie,  podczas której udzielony został  sakrament namaszczenia chorych. Od strony artystycznej mszę św. wspierali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Obchody zwieńczyło spotkanie integracyjne w Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego w Lubaczowie, gdzie jego uczestnicy mogli delektować się słodkim poczęstunkiem oraz ciepłymi i zimnymi napojami przygotowanymi przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

     W uroczystości wzięli  udział mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego, w tym: uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Lubaczowie, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Lubaczowa, z Wielkich Oczów oraz z Rudy Różanieckiej, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu lubaczowskiego, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaczowie, podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach a także zaproszeni goście: Pani Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Szpyt - Burmistrz Miasta Lubaczowa, Pan Andrzej Gryniewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, Pan Janusz Wużyński – Zastępca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, radni Powiatu Lubaczowskiego oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, miejskich i gminnych, których działalność ukierunkowana jest  na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.     

     Obchody odbyły się pod patronatem Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka oraz ks. Dziekana Dekanatu Lubaczowskiego Andrzeja Stopyry. Od strony organizacyjnej  obchody wspierali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Józefa w Oleszycach.

       Sponsorami uroczystości byli m.in.:

  • Pan Michał Wołoszyn – Euro-Słuch Plus Med w Lubaczowie,
  • Pan Robert Polak – Zakład Remontowo Budowlany w Lubaczowie,
  • Państwo Elżbieta i Lesław Klimczak – Piekarnia „Gutek-Lutek”,
  • Pan  Edwin Bogusz – ,,Megaton”,
  • Pan Mariusz Zaborniak – Prezes Miejskiej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
    w Lubaczowie,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach
35843