Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

 

             

Szanowni Państwo,


Powiat Lubaczowski planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Realizatorem Programu jest Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia, bądź większej ilości informacji proszone są o kontakt  do 10 listopada 2023 r. pod numerem telefonu:

Sekretariat  Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 16 632 – 10 – 88

Ostatecznie zakwalifikowanie uczestników do Programu „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” uzależnione będzie od spełnienia jego założeń jak również wysokości środków finansowych przyznanych z Funduszu Solidarnościowego.

 

Serdecznie dziękujemy !

 

35844