Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

     W dniu 04.09.2023 r. uroczyście świętowaliśmy obchody ,,Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, realizowane w ramach projektu ,,Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023 i wyjazd integracyjny”  dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

    Cel  projektu: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i krośnieńskiego do usług turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz ich integracja.

        W uroczystości wzięło udział 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z  terenu pięciu powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego, leżajskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Dadatkowo w obchodach  uczestniczyli opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz zaproszeni goście  Pani Anna Schmidt - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Barbara Broź - Wicestarosta  Lubaczowski, Pani Ewelina Bembenek -  Zastępca Dyrektora ROPS w Rzeszowie, ks. Andrzej Stopyra - Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego  i  Pani Barbara Święch-Bobrek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,MOST”.

        W czasie uroczystości, uczestnikom obchodów zaprezentowane zostały występy artystyczne mieszkańców DPS w Wiekich Oczach i Rudzie Rózanieckiej oraz uczestników WTZ im. Św. Józefa w Oleszycach. w ramach obchodów odbyły się również warsztaty opieki nad końmi i warsztaty fotograficzne.   Chętni mogli takze skorzystać z atrakcji w postaci przejażdzki bryczką. Po zakończonych warsztatach uczestnicy uroczystości bawili się przy muzyce  DJ - Wilu.

        Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Lubaczowie  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

                 

35843