Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Dnia 29 maja 2023 r. pracownicy działu pieczy zastępczej PCPR Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim oraz rodzice zastępczy wzięli udział w szkoleniu  „Opieka zastępcza, opieka prawna, władza rodzicielska i wzajemne relacje i kolizje na gruncie prawa”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach konkursu ,,Zrozumieć Dziecko”. Edycja lokalna zorganizowana przez Fundację Ernst&Young przy współpracy z Powiatem Lubaczowskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Warsztaty poprowadziła pani Aleksandra Nawrocka. Aleksandra Nawrocka posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Była pracownikiem administracji rządowej, samorządowej, rodziną zastępczą. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla rodzin zastępczych, obecnie udziela też pomocy prawnej rodzinom zastępczym w Fundacji Przystanek Rodzina. Jest współautorką “Vademecum prawnego opiekuna zastępczego” przygotowanym w 2021 roku przez Fundację EY.

Szkolenie odbyło się w miłej i twórczej atmosferze. Mieliśmy możliwość dyskusji na temat nurtujących problemów dotykających rodziców zastępczych. Warsztaty bogate były w żywą  wymianę wspólnych doświadczeń. Po raz kolejny spotkanie okazało się znakomitą okazją do zacieśniania więzi, integracji i poznania.

Dla uczestników szkolenia organizator zapewnił bufet kawowy oraz obiad.

Dziękujemy za współpracę Fundacji Ernst&Young, Pani  prelegent oraz wszystkim uczestnikom spotkania za owocną pracę.

31263