Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

     Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

     Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z zadaniami priorytetowymi ujętymi w Programie Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 oraz celami szczegółowymi Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok.

Termin skladania ofert mija z dniem 16 czerwca 2023 r.

     Informacje o przedmiotowym konkursie można uzyskać w Oddziale Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, nr tel. 17 74 70 613. Na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (zakładka: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Konkursy ofert).

 

32698