Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

W dniu 15 października 2022 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przeprowadziło 7 godzinne spotkanie szkoleniowo – psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i ich dzieci oraz osób pracujących z rodzinami zastępczymi. Spotkanie „Razem w nowej rzeczywistości”, połączone z piknikiem, odbyło się w ramach kontynuowania obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego" w kompleksie „żywej tradycji” – Chutor Gorajec, we wsi Gorajec. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach w programu „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

Projekt adresowany był do 83 odbiorców – mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym z powiatu lubaczowskiego, jarosławskiego i dębickiego: rodziców zastępczych,  pracowników rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci i młodzieży. Dodatkowo w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście i wolontariusze.

W czasie w/w spotkania rodzice zastępczy wysłuchali wystąpień trzech prelegentów, którzy wygłosili wykłady: „Więź, a rozwój dziecka”, „ Bezpieczne korzystanie z mediów w dobie pandemii – zapobieganie uzależnieniom”, „Wsparcie rodzin. Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych mogących pojawiać się w rodzinie”. Podopieczni rodzin zastępczych aktywnie spędzili czas na warsztatach integracyjnych, grach i zabawach z animatorami.

Dziękujemy gospodarzowi obiektu i organizatorom za wspaniały dzień i miłą  atmosferę.

21196