Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II będzie przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl
Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także pobrać załączniki (wymienione poniżej), wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu - o ile dotyczy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie/Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie z uczelni
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o okresie przebytej nauki
Karta Dużej Rodziny – o ile dotyczy
W przypadku Wnioskodawców którzy są zatrudnieni, należy dołączyć zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości),
 
W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.
 

Informujemy, iż termin naboru wniosków na semestr letni 2022/2023 trwa do 10.10.2022 r.

19348