Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

    W dniu 15.09.2022r. uroczyście świętowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, realizowane w ramach projektu ,,Wyjazd integracyjny i obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2022 r.”  dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

    Celem obchodów było: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego, przemyskiego i krośnieńskiego do usług turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz ich integracja.

    W uroczystości wzięło udział 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z  pięciu powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego, leżajskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Dadatkowo w obchodach wzięli udział opiekunowie osób niepełnosprawnych i zaproszeni goście.

    W czasie uroczystości uczestnicy obchodów mogli zobaczyć występ zospołu  z WTZ w Korytnikach i wziąć czynny udział w warsztatach zielarskich wyrobu naturalnych kosmetyków, warsztatach wędzenia wędlin i ryb  oraz warsztatów pieczenia proziaków. Osoby niepełnosprawne  mogły także skorzystać ze strzelnicy laserowej  i fotobudki. Po zakończonych warsztatach uczestnicy obchodów bawili się przy muzyce disco -polo.

    W tym wyjątkowym dniu  ważnym punktem było też  publiczne uhonorowanie tytułem "Wolontariusz Roku 2022" Pani Kasi Pelc - Antonik i Pana Arkadiusza  Markiewicza, którzy byli pierwszymi osobami w lubaczowskim środowisku, które były animatorami oraz prekursorami  w szerzeniu wiedzy o niepełnosprawnościach i mieli na celu uwrażliwienie lokalnej społeczności na potrzeby " słabszych " w jak najszerszym zrozumieniu tego zagadnienia.

    Organizatorem obchodów było Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Lubaczowie  oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.


 

19348