Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Oddział Podkarpacki PFRON przypomina o realizowanych obecnie programach skierowanych do osób indywidualnych: „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. PFRON uruchomił również nowe programy, których celem jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak brak dostępnego mieszkania.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

Na pakiet „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” składa się „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu programów jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Realizatorami programów są jednostki samorządów powiatowych. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Infolinia SOW: 800 889 777.

„Aktywny Samorząd” – złóż wniosek przez SOW

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023 – termin do 10 października („Aktywny samorząd” – Moduł II).

Profil Zaufany

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewni uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:

  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie
  • mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Udział w projekcie
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

  • zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej
  • psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym
  • medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Kontakt w Oddziale Podkarpackim PFRON: Agnieszka Ulak, aulak@pfron.org.pl, tel. 882 789 258. Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

 

15173