Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Firma Nordmedic Podkarpacie Sp. z o.o. realizuje fizjoterapię domową finansowaną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prawo do rehabilitacji w warunkach domowych, finansowanej ze środków publicznych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140 poz. 1145, z późn. zm.).

Firma Nordmedic Podkarpacie Sp. z o.o. oferuje dostęp do  świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ do 80 dni w roku kalendarzowym, dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

  • znacznym stopień niepełnosprawności,
  • I grupa inwalidzka,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie (np. ćwiczenia indywidualne dobrane do potrzeb pacjenta, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, masaż ręczny, zabiegi z elektroterapii i/lub laseroterapii, pionizacja, nauka czynności lokomocji, edukacja pacjenta).

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom z zaburzeniami narządu ruchu, zwłaszcza pacjentom z następującymi schorzeniami:

  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera, stwardnieniem rozsianym SM, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów RZS, ZZSK;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali Rankina – (nie dotyczy dzieci do 18 roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia;
  • oraz osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji domowej w ramach NFZ wymagane są:

1. e-skierowanie wypisane z użyciem kodu 1310 lub 2146 - wystawiane przez lekarza POZ lub specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii,

2. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności/I grupa inwalidzka/niezdolność do samodzielnej egzystencji.

12135