Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

         Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 marca  2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00, w tut. Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie rozpoczynają się  zajęcia grupy terapeutyczno - korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023 „Zacznij wszystko od nowa…”.

      Program obejmuje 60 godz. pracy grupowej i nie mniej jak 2 godz. zajęć idywidualnych- przypadających na każdego uczestnika. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym  w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

        Zajęcia w ramach programu będą się odbywały w każdy wtorek  od godz. 16.00. Osoby chętne do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do tut. Ośrodka.

Dodatkowe informacje nt. realizowanych zajęć  można uzyskać pod nr  tel. (16) 736 27 80, lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8,  pokój nr 1.

Program

12135