Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przypadającycm w sobotę 1 stycznia 2022 r. świętem, ustalam dzień 2 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Zarządzenie nr 11/2021

12135