Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

W Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie z dniem 01 września 2021 r. zostały utworzone Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

Głównym celem działania CIDON jest m.in.: zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia, pomoc w przygotowaniu planu aktywizacji osoby z niepełnosprawnością, sporządzaniu odpowiednich dokumentów lub w zależności od potrzeb skontaktowanie osoby z niepełnosprawnością z właściwą jednostką/instytucją upoważnioną do udzielenia oczekiwanej pomocy oraz weryfikuje sposób załatwienia sprawy. Ponadto, działania CIDON mają na celu m.in.: zapewnienie informacji na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowanego i rzeczowego, w tym np.: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo na stronie internetowej PFRON pod adresem:

https://cidon.pfron.org.pl/glowny-zakres-dzialania-cidon/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

12135