Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w dniach 1 i 2 października 2021 r. zrealizowało  III edycję projektu dofinansowanego przez Fundację PZU. pod nazwą. Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!
W przedsięwzięciu udział wzięli wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej w wieku
7-18 lat z terenu Powiatu Lubaczowskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty psychoedukacyjne z podziałem na dwie grupy wiekowe.

Prowadzące Panie Małgorzata Grabek i Magdalena Dec ze Stowarzyszenia Inspiracji
i Rozwoju Perspektywa wykorzystały elementy pedagogiki cyrku, grywalizacji, treningu zdolności poznawczych oraz treningu kompetencji społecznych.

Celem projektu i zajęć było stworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych i profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci
i młodzieży. Zajęcia zainspirowały do podejmowania aktywności własnej, aktywnego spędzania czasu wolnego,

- rozwoju pasji i zainteresowań,

- tworzenia przestrzeni do twórczego i kreatywnego działania,

- doskonalenia swojego potencjału poznawczego i  umiejętności społecznych,

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży miała na celu zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży, przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym i wzrost aktywności społecznej.

Uczestnictwo w zajęciach pokazało możliwość efektywnego wykorzystania czasu wolnego - bez telefonów, komputerów i Internetu. Stanowiło kolejną możliwość integracji środowiska rodzin zastępczych, nawiązania nowych znajomości, a nawet przyjaźni.

10604