Wiadomości

Treść

   Uprzejmie informujemy, że  w dniu 9 września w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyły się Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021, zorganizowane   przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” im. św. Józefa w Oleszycach, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w ramach projektu  pn. Wyjazd integracyjny i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2021. 

  Cel projektu: Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu lubaczowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, leżajskiego i krośnieńskiego  do usług turystycznych, kulturalnych i rekracyjnych oraz integracja.

   Projekt został dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania  Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu  Społecznemu  na lata 2021-2030”.

   W Obchodach  w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej wzięło udział ok 300 osób, w tym 250 osób niepełnosprawnych z 4 powiatów: lubaczowskiego, krośnieńskiego, ropczycko sędziszowskiego i leżajskiego, w tym: uczestnicy i pracownicy z WTZ w Krośnie,  WTZ w Rymanowie - Zdroju, WTZ w Wielopolu Skrzyńskim i WTZ w Leżajsku oraz przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Lubaczowie, przedstawiciele wszystkich Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu lubaczowskiego.

   Obchody rozpoczęły się o wystąpień okolicznościowych zaproszonych gości m.in.: Zenona Swatka - Starosty Lubaczowskiego, Macieja Szymańskiego - Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON, ks. Andrzeja Stopyry - Dziekana Dekanatu Lubaczowskiego i Kazimierza Rymarowicza - Radnego Powiatu Lubaczowskiego. Po krótkich przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna, w czasie której wystąpiły osoby niepełnosprawne m.in.:  uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie, podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaczowie i mieszkańcy  Domu  Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

   Po cześci artystycznej uczestnicy Obchodów mogli skorzystać z bogatego poczęstunku i bawić się przy zespole muzycznym Light Event. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali mały podarunek - słoiczek miodu.