Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

    Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. " Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Prioretytowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zwodowego osób niepełnosprawnych.
    Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających - organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły dot. projektu w załączniku./files/files/Projekt.pdf

 

 

 

5866