Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Awaria sieci telefonicznej i internetowej

UWAGA!!!!! Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (07.09.2022 r.) nastąpiło przerwanie światłowodu. Do momentu usunięcia awarii w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie nie funkcjonuje sieć telefoniczna i internetowa. W związku z powyższym, nie ma możliwo

Informacja dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przekazuje informacje z Ministerstwa Finansów, dot. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Informacja mówi o zaliczeniu dzieci przebywających w pieczy zastępczej i rodzicó

Ankieta badawcza

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line celem do której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego ro

Kampania społeczna pn. Razem przeciw przemocy

      Uprzejmie informujemy, że  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Ośrodkiem  Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Zespołem Kuratorskiej Służ

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. odbędzie się druga tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realiz

Fizjoterapia domowa Nordmedic

Firma Nordmedic Podkarpacie Sp. z o.o. realizuje fizjoterapię domową finansowaną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo do rehabilitacji w warunkach domowych, finansowanej ze środków publicznych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie ś

Pomoc dla uchodźców

                     Starosta Lubaczowski zwraca się z apelem do Mieszkańców Powiatu, którzy mają możliwość przyjęcia lub udostępnienia pomieszczeń dla uchodźców z ogarn

Program społeczno-rozwojowy Akadamia Rozwoju

      Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  informuje, iż Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy ,,Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet przez edukację, przekazywanie wiedzy i prak

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

      Uprzejmie informujemy, iż w okresie 21-27.02.2022 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach którego Fundusz Sprawiedliwości zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatn

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

         Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 marca  2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00, w tut. Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie rozpo

"Program wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Powiat Lubaczowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niep

29274