Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Fizjoterapia domowa Nordmedic

Firma Nordmedic Podkarpacie Sp. z o.o. realizuje fizjoterapię domową finansowaną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo do rehabilitacji w warunkach domowych, finansowanej ze środków publicznych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie ś

Program społeczno-rozwojowy Akadamia Rozwoju

      Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  informuje, iż Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy ,,Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet przez edukację, przekazywanie wiedzy i prak

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

         Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 marca  2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00, w tut. Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie rozpo

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

      Uprzejmie informujemy, iż w okresie 21-27.02.2022 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach którego Fundusz Sprawiedliwości zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatn

Kampania 16 Dni Bez Przemocy

    Uprzejmie informujemy, iż 25 listopada 2021 r. rozpocznie się Kampania ,,16 Dni Bez Przemocy”, która  potrwa do 10 grudnia 2021 r. Biuro Pełnomocnika Rządu  ds. Równego  Traktowania w Ministerstwie  Rodziny i Polityki Społecznej zachęc

"Program wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Powiat Lubaczowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niep

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

        Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.30, w tut. Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 8 w Lubaczowie r

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż przyjmowane są wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - dot. realizacji programu w roku 2022 - trwającym od

Piknik rodzin zastępczych w Chutor Gorajec

W trosce o integrację, utrzymanie dobrych relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi oraz  doskonalenie ich kompetencji wychowawczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej dnia 11 września 2021 r. zorganizował szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych

Potrzebni rodzice zastępczy !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę - na Ciebie!  Przywró

24073