Przejdź do treści
Banner1
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 26 maja 2023 r. pracownicy działu pieczy zastępczej PCPR Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim oraz rodzice zastępczy wraz ze swoimi podopiecznymi i dziećmi biologicznymi wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Rodzicielstwa  Zastępczego. W

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Poka

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Powiat Lubaczowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niep

Kampania społeczna pn. Razem przeciw przemocy

        Uprzejmie informujemy, że  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Ośrodkiem  Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Zespołem Kurator

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż przyjmowane są wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” -

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023    Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społ

Piknik rodzin zastępczych w Chutor Gorajec

W dniu 15 października 2022 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przeprowadziło 7 godzinne spotkanie szkoleniowo – psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i ich dzieci o

21196